עב ru
  • LEYKALEYKA
  • LEYKA
  • LEYKA
  • LEYKA
  • LEYKA
  • LEYKA

גינה אחורית. צמחים נשתלו מסביב להיקף הגינה על מנת להשאיר שטח מרכזי גדול לאסיפות ומסיבות משפחתיות הטבע 


2012

על הפרויקט

1234567