עב ru
  • LEYKA
  • LEYKA
  • LEYKA
  • LEYKA
  • LEYKA
  • LEYKA
  • LEYKA
שחזור גינה קיימת עם העברת עצים ושיחים בוגרים למקומות חדשים. הגן הופרד לאיזורים בסגנונות שונים: איזור בסגנון צרפתי, מקסיקאני וגן יפני


2009
על הפרויקט

1234567